Raad van Advies

De Raad van Advies ondersteunt en adviseert het hele bestuur. Omdat de leden van deze raad allemaal eerder een bestuursfunctie binnen Qravel hebben uitgevoerd kunnen zij vaak handige tips en adviezen geven omtrent allerlei zaken. 
RvAMachiel Hopman Anna AbelnJoséphine van RooijenJohan van der Marck

Illustration