Het bestuur wordt elk jaar in september tijdens een Algemene Leden Vergadering gekozen en wordt ingesteld voor een jaar. Een bestuur bestaat uit 4 of 5 personen die elk een eigen functie hebben.

Op 15 september 2020 is het 37ste bestuur van S.T.V. Qravel aangetreden, bestaande uit:

Joséphine van Rooijen (Voorzitter)
Mette Spaan (Secretaris)
Ender Borst (Penningmeester)
Merel Plukaard (Commissaris Technische Zaken)
Daan Roossien (Commissaris Intern/Extern)

© 2021 S.T.V. Qravel