Bestuur 2018-2019

Het reilen en zeilen van Qravel, waaronder het opzetten van de competities, de aanstelling van commissies en de organisatie van activiteiten, wordt uitgevoerd door het bestuur. Het bestuur wordt elk jaar in september tijdens een Algemene Leden Vergadering gekozen en wordt ingesteld voor een jaar. Een bestuur bestaat uit 4 of 5 personen die elk een eigen functie hebben.

Op 11 september 2018 is het 35e bestuur van S.T.V. Qravel aangetreden, bestaande uit:


Voorzitter: Valentijn Kok
Secretaris: Fleur van Rij
Penningmeester: Denise Peijnenburg
Commissaris Technische Zaken: Thijs Oudshoorn

Ingestemd, maar inmiddels afgetreden:
Commissaris Intern/Extern: Merel Lindenburg