Penningmeester

Mijn naam is Denise Peijnenburg. Ik ben tweedejaars student rechtsgeleerdheid en ben dit jaar penningmeester van S.T.V Qravel. Vorig jaar heb ik in de open toernooi commissie gezeten en dit is me zo goed bevallen dat ik besloot dit jaar nog wat meer te doen voor de vereniging. Mijn taak houdt in de boekhouding bijhouden, het opstellen van de begroting en zorgen dat iedereen alles netjes op tijd betaalt. Ik coördineer het geld van de commissies en zit ook vaak achter mensen aan dat ze moeten betalen. De beslissingingen over geld maak ik grotendeels in overleg met de Kasco, waarin je als penningmeester ook onderdeel van wordt.

den